Repashy Superfood

Pilnvērtīga barība (Crested Gecko Diet - CGD vai Meal Replacement Powder - MRP) dažādām visēdāju gekonu sugām. Repashy Superfoods gekonu barība ir piemērota Correlophus, Rhacodactylus, Eurydactylodes, Lygodactylus, Lepdidodactylus, Phelsumen, Gekko, kā arī dažiem anoliem, skinkiem, hameleoniem un iguānām.